FaBCz | En
point point point point point point point point
o ns
aktuality
media
portfolio produkt
investin pleitosti
pracovn pleitosti
nkupn portl
F&B group
point point

Referenní projekty

V této ásti bychom rádi pedstavili projekty, které jsme v uplynulých letech realizovali, abychom upesnili pedstavu

o innosti F&B Concepts. Brzy zde pedstavíme další a teba nkterý z nich bude Váš…

Potrefená husa Restaurace

   

 

Nejznámjší z projekt znakových hospod. V souasné dob se nachází tém ve všech velkých mstech eské republiky.

Hospoda s jedinenou atmosférou, kuchyní a servisem. Bez nadsázky vdy píjemná záleitost ve svém mst.

Potrefená husa

Potrefená husa Sportbar

   

 

Varianta Potrefené husy cílící na lokality, kde je vysoká koncetrace trvale ijících obyvatel, zpravidla v rámci obchodních

a spoleenských center se zamením na relax a posezení u penos se sportovní tematikou.

Sportovka

Potrefená husa Beerpoint

   

 

Nejnovjší varianta  konceptu, který je uren pro obchodní centra velkých mst. Píleitostí k návštv je píjemná pestávka

v ruchu velkomsta se vším co k tomu patí.  Velmi oblíbená zastávka nejen mu, kteí nevydreli nákupní tempo svých manelek.

Beerpoint

Belgian Beer Café

   

 

Belgická pivní kavárna uprosted eské republiky. Není poteba cestovat pes plku Evropy, aby lovk mohl ochutnat

belgické pivní speciály, mimo jiné plody moe, a to vše v prostedí evokující originální belgickou hospodu.

BBC

ESSE

      

 

Café – Restaurant – Club, v tomto trojlístku najdete spojení moderní gastronomie s píjemnou obsluhou a moností veerní zábavy.

Interier je ve stylovém designu.

ESSE

 

 

Další reference :

 

PHENOMEN music klub & bar Praha 2009

F&B catering Praha 2007

Vinárna a Restaurace U Labut – Lysá nad Labem 2009

Catering Staropramen Sazka Aréna 2004 -2005

 

 

 

 
copyright © 2009 - 2011 F&B Concepts facebook youtube Be Picasa