FaBCz | En
point point point point point point point point
o ns
aktuality
media
portfolio produkt
investin pleitosti
pracovn pleitosti
nkupn portl
F&B group
point point

F&B Concepts

Od roku 2006 vystupujeme v gastronomii jako spolenost F&B Concepts. Zaloení této spolenosti bylo vyústním našich individuálních aktivit v oboru, a jejich slouení pod systémové vedení F&B projekt, kterých jsme realizovali nkolik desítek.

 

Náš dosavadní rozvoj je pedevším v oblasti spolupráce s korporátní klientelou realizující franchisové provozy, ale máme v provozu i nkolik individuálních ešení dle zadání klient. Naší stedndobou strategií jsou individuální klienti ešící optimalizaci provozních proces a jejich maximální efektivitu, tady spatujeme také náš nejvtší potenciál a pínos.


         

 

 

 

 

 

 
copyright © 2009 - 2011 F&B Concepts facebook youtube Be Picasa